Rijbewijs ingevorderd? Klaagschrift op maat!

rijbewijs kwijt?

Is uw rijbewijs ingevorderd? Heeft het Openbaar Ministerie besloten uw rijbewijs in te houden? Schins Advocatuur helpt u uw rijbewijs snel terug te krijgen met een klaagschrift op maat!

Hoger beroep is niet mogelijk. Schakel gelijk een specialist in!

Voor wie? Verdachten van:

 • (veel) te hard rijden
 • rijden onder invloed alcohol dan wel drugs
 • het creëren van gevaar in het verkeer volgens artikel 5 van de Wegenverkeerswet.
klaagschrift
Binnen 24 uur een klaagschrift.

Vele anderen kozen al voor Schins Advocatuur, omdat ik:

 • op topsnelheid uw klaagschrift rijbewijs indien: binnen 24 uur!
 • u eerlijk en vrijblijvend advies geef over de slagingskans in uw zaak. Een rijbewijs verliezen is al erg genoeg. Ik voer geen kostbare, kansloze procedures die op voorhand zinloos lijken!
 • verstand heb van verkeersrecht. De rechter is het vaak met me eens! Mijn kantoor heeft een goede reputatie.

Wat kunt u verwachten als uw rijbewijs is ingevorderd?

Na de invordering krijgt u van de politie een ontvangstbewijs. De Officier van Justitie beslist binnen tien dagen hoelang u uw rijbewijs kwijt bent. Doet u niets, dan mag u al die tijd niet rijden.

Wanneer klaagschrift indienen?

Meteen na de invordering! U hoeft de termijn van tien dagen niet af te wachten.

Werkwijze Schins Advocatuur:

 • Na uw aanmelding bevestig ik uw opdracht. Dan ga ik gelijk aan de slag.
 • Uw zaak staat gelijk in de hoogste versnelling! Binnen 24 uur een klaagschrift, na veertien dagen beslist de rechter.

Doel procedure klaagschrift

Het doel van de procedure is dat u uw rijbewijs terugkrijgt in afwachting van uw strafzaak. De zitting na indiening van het klaagschrift rijbewijs bepaalt dus alleen, of en wanneer u het roze papiertje weer terugkrijgt voor uw strafzaak.

Opstellen en indienen klaagschrift rijbewijs op maat

De kansen in uw zaak hangen af van de kwaliteit van uw Klaagschrift Rijbewijs. De rechter weegt uw persoonlijke belangen af tegen die van de veiligheid in het verkeer.

Met meer dan vijf jaar ervaring in (verkeers)strafrecht overtuig ik in de regel de rechter. De sleutel van het succes is voor uw situatie persoonlijk geschreven een klaagschrift.

Zitting binnen 14 dagen

De rechtbank plant in de regel binnen veertien dagen na indiening van het klaagschrift een zitting. De rechter stelt vragen en ik bepleit teruggave van uw rijbewijs. De rechter doet gelijk uitspraak.

De rechter kijkt niet alleen naar uw persoonlijke belangen. Ook de ernst van de (vermeende) overtreding speelt mee. Verder werkt recidive niet uw voordeel. Juist in dit soort gevallen is het essentieel dat uw persoonlijke omstandigheden optimaal worden aangevoerd.

Vaste prijs:

Schins Advocatuur kan met u een prijsafspraak maken van 1250 euro exclusief btw en reiskosten zitting.

Hieronder valt:

 • Telefonische intake
 • Opstellen klaagschrift
 • Indienen klaagschrift
 • Separaat verzoekschrift aan het Openbaar Ministerie. Als het OM zelf al teruggave gelast, heeft u het rijbewijs nóg sneller terug. Er komt dan geen zitting.
 • Voorbereiden zitting met u.
 • Rechtsbijstand zitting na indienen klaagschrift.

Wat valt niet onder de vaste prijsafspraak?

Zoals uitgelegd gaat een zitting klaagschrift rijbewijs alleen over teruggave van het rijbewijs. Inhoudelijke behandeling van een eventuele latere strafzaak valt hier niet onder. Uiteraard kan ik u ook in de latere zaak bijstaan, waarin over uw (on)schuld wordt geoordeeld. Natuurlijk maak ik hier graag nadere afspraken over met u. Het voordeel is dat ik uw dossier al ken!

Toevoeging/Pro deo/Gratis advocaat:

Bij uitzondering kan Schins Advocatuur u ook helpen op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien uw inkomen en vermogen de bovengrens van de door de Raad voor de Rechtsbijstand niet overschrijdt, betaalt u voor het indienen van het klaagschrift en de zitting alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Reiskosten voor de zitting hoeft u niet te betalen; deze betaalt de Raad. Ik kan u dus helpen, ongeacht uw woonplaats in Nederland. Indien u in aanmerking komt voor Bijzondere Bijstand van de gemeente, dan vergoedt zij doorgaans ook de eigen bijdrage. Mijn bijstand kost u dan niets!

Is uw rijbewijs ingevorderd? Ik zorg dat u weer kunt rijden! Stuurt u gerust een mail of bel mij.

Tot slot:

Als de politie u betrapt als u een auto bestuurt terwijl uw rijbewijs is ingevorderd, kunt u van de Officier een strafeis van twee weken onvoorwaardelijke celstraf verwachten, en/of een taakstraf met een flinke boete. U bent niet meer verzekerd! Investeer uw geld liever in een goed klaagschrift!